Zamówienia publiczne 2014

Dostawa leków 2014/2015, nr rej. ZP-231-10/2014, więcej

 

 

Informacja z otwarcia ofert, więcej 

 

Wynik postępowania, więcej

 

 


 

Nr konta wadium Zamawiajacego: PL91 9588 0004 4200 6389 2000 0090

SWIFT (BIC): GBWCPLPP

 

 

 pytania i odpowiedzi z dnia 21.05.2014 r., więcej

 pytania i odpowiedzi z dnia 22.05.2014 r., więcej

 pytania i odpowiedzi z dnia 26.05.2014 r., więcej

 pytania i odpowiedzi z dni 27-30.05.2014 r., cz. I, więcej

 pytania i odpowiedzi z dni 27-30.05.2014 r., cz. II, więcej

 

 

Termin składania ofert: do dnia 09-06-2014, do godziny 09:00

Dostawa żywności 2014/2015, nr rej. ZP-231-09/2014, więcej

 

Informacja z otwarcia ofert, więcej

Wynik postępowania, więcej

 

Nr konta wadium Zamawiajacego: PL91 9588 0004 4200 6389 2000 0090

SWIFT (BIC): GBWCPLPP

 

 

Termin składania ofert: do dnia 27-05-2014 do godziny 09:00

Dostawa mięsa i wędlin 2014/2015, nr rej. ZP-231-08/2014, więcej

 

 

Informacja z otwarcia ofert, więcej

Wynik postępowania, więcej

 

Nr konta wadium Zamawiajacego: PL91 9588 0004 4200 6389 2000 0090

SWIFT (BIC): GBWCPLPP

 

 

Termin składania ofert: do dnia 27-05-2014 do godziny 09:00

"Dostawa pieczywa 2014/2015", nr rej. ZP-231-07/2014, więcej

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert, więcej

Wynik postępowania, więcej

 

Nr konta wadium Zamawiajacego: PL91 9588 0004 4200 6389 2000 0090

SWIFT (BIC): GBWCPLPP

 

 

Termin składania ofert: do dnia 27-05-2014 do godziny 09:00

"Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku A o budynek B z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy o profilu psychiatrycznym, ETAP2", nr rej. ZP-231-06/2014

 

SIWZ,  więcej

Pełny opis przedmiotu zamówienia, przedmiary robót, projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacje wykonania i odbioru robót, więcej

Lista części do wentylacji - aktualizacja uszkodzonego pliku więcej

Schemat blokowy domofonu, więcej

Aktualna decyzja o wycince drzew więcej

  

Dyrekcja WCPD  zwróciła się  z wnioskiem o potwierdzenie symbolu, zgodnie  z klasyfikacją PKOB, dla planowanego do wybudowania budynku „B” Zakładu Opiekuńczo Leczniczego o profilu psychiatrycznym. W załączeniu zamieszczamy treść pisma skierowanego do GUS, wraz z uzyskaną odpowiedzią w/w Urzędu, więcej 

   

Odpowiedzi na pytania, więcej

Odpowiedzi na pytania, więcej

Odpowiedzi na pytania, więcej

Odpowiedzi na pytania, więcej

 

Nr konta wadium Zamawiającego: PL91 9588 0004 4200 6389 2000 0090

SWIFT (BIC): GBWCPLPP

 

Termin składania ofert: oferty można składać do dnia 16-06-2014 do godziny 10:00

 

Informacja z otwarcia ofert, więcej

 

Zamawiający, zwraca się z prośbą, by Wykonawcy przed sporządzeniem ofert zapoznali się z wyjaśnieniami do SIWZ przedstawionymi w unieważnionym postępowaniu dot. przebudowy i rozbudowy, prowadzonym pod nazwą: "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy o profilu psychiatrycznym w Stroniu Śląskim, ETAP2 –  BUDYNEK B", nr rej. ZP-231-03/2014

 

WYNIK data ogłoszenia 22 lipca 2014r, więcej

 

WYNIK POSTĘPOWANIA PO CZYNNOŚCIACH POWTÓRZONYCH, więcej

Zapytanie ofertowe nr 4/2014 dotyczące usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych (CPV 90524400-0, 90524000-6), więcej

 

 

 

 

 

 

Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego do dnia 12.05.2014 r. do godziny 9:00.

 

Unieważnienie postępowania, więcej

Zapytanie ofertowe nr 3/2014 dotyczące  kwartalnych dostaw artykułów biurowych i materiałów plastycznych,  więcej

 

 

 

 

 

 

Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego do dnia 11.04.2014 r. do godziny 9:00

wynik postępowania, więcej

Postępowanie dotyczy świadczenia na rzecz Zamawiającego przez okres 12 miesięcy, nie wcześniej, niż od dnia 09.05.2014 r., kompleksowych usług w zakresie odbioru brudnej odzieży i bielizny szpitalnej, transportu z załadunkiem, dezynfekcji, prania, reparacją, prasowania oraz zwrotu czystej odzieży i bielizny szpitalnej wraz z wyładunkiem na poszczególne oddziały szpitalne Zamawiającego, w ilości ok. 5700 kg/miesięcznie oraz ok. 68 400 kg/rocznie,  nr rej. ZP-231-04/2014, więcej

 

 

 

 

Nr konta wadium Zamawiajacego: PL91 9588 0004 4200 6389 2000 0090

 

SWIFT (BIC): GBWCPLPP

 

 

 

 

Termin składania ofert: do dnia 01-04-2014 do godziny 09:00

 

Termin otwarcia ofert: w dniu 01-04-2014 o godzinie 10:00

 

Wynik postępowania, więcej

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2014 dotyczące  kwartalnych dostaw artykułów biurowych i materiałów plastycznych, więcej

 

 

Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego do dnia 31.03.2014 r. do godziny 9:00

 

Wynik postępowania (unieważnienie), więcej

PIHZ_ISO_9001PIHZ_ISO22000_FSMS bip-logo 

 

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej
ul. Morawka 1, 57-550 Stronie Śląskie

tel. (74) 814 14 88  fax (74) 814 14 94

 


 nfz  logotyp umwd  brpp  stomoz ministerstwo stowarzyszenie