Zamówienia publiczne 2014

"Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy o profilu psychiatrycznym w Stroniu Śląskim, ETAP2 –  BUDYNEK B", nr rej. ZP-231-03/2014

SIWZ, więcej

Zmiana treści SIWZ, wzoru Umowy i OWU, więcej

Uwaga, aktualny wzór umowy, więcej

 

Pełny opis przedmiotu zamówienia, przedmiary robót, projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacje wykonania i odbioru robót, więcej

Lista części do wentylacji - aktualizacja uszkodzonego pliku więcej

Schemat blokowy domofonu, więcej

Aktualna decyzja o wycince drzew więcej

 

1.Pytania i odpowiedzi więcej

2.Pytania i odpowiedzi z dnia 06_03 więcej

3.Pytania i odpowiedzi z dnia 11_03 więcej

                                                 więcej

4.Pytania i odpowiedzi z dnia 13_03, więcej

5.Pytania i odpowiedzi z dnia 14_03, więcej

6.Pytania i odpowiedzi z dnia 13 i 14 marca, więcej

7.Pytania i odpowiedzi z dnia 10, 13 i 14 marca, więcej

8.Pytania i odpowiedzi z dnia 14 i 17 marca, więcej

9.Pytania i odpowiedzi z dnia 14 marca, więcej

10.Pytania i odpowiedzi z dnia 14 marca, więcej

11.Pytania i odpowiedzi z dnia 13 i 25 marca, więcej

12.Pytania i odpowiedzi z dnia 24 marca, więcej

13.Pytanie i odpowiedź z dnia 23 marca, więcej

14.Pytania i odpowiedzi z dnia 26 marca, więcej

15.Pytania i odpowiedzi z dnia 26 marca, więcej

16.Pytania i odpowiedzi z dnia 1 i 2 kwietnia, więcej

17.Pytania i odpowiedzi z dnia 7 kwietnia, więcej

 

Nr konta wadium Zamawiającego: PL91 9588 0004 4200 6389 2000 0090

SWIFT (BIC): GBWCPLPP

 

Uwaga, zmiana terminu składania ofert: oferty można składać do dnia 14-04-2014 do godziny 10:00

Informacja z otwarcia ofert, więcej

 

Unieważnienie postępowania - zawiadomienie, więcej

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 dotyczące sukcesywnych, comiesięcznych dostaw środków czystości, higieny osobistej oraz artykułów gospodarczych,  więcej

 

 

 

 

Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego do dnia 10.02.2014 r. do godziny 12:00.

 

odpowiedzi na zapytania z dnia 04.02.2014 r., więcej

 

wynik postępowania, więcej

"Zakup energii elektrycznej dla budynku A Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim na rok 2014", nr rej. ZP-231-02/2014, więcej

 

Nr konta wadium Zamawiajacego: PL91 9588 0004 4200 6389 2000 0090

SWIFT (BIC): GBWCPLPP

 

 

Termin składania ofert: do dnia 27-01-2014 do godziny 09:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 27-01-2014 o godzinie 10:00

 

wyjaśnienia dot. SIWZ, więcej

 

zmiana treści SIWZ i załączników, więcej

 

Zamawiajacy informuje, że dokonana zmiana w treści SIWZ (pkt 3.11) oraz w załącznikach nr 1 (pkt 3)  i 4 (§7 ust.1, §8 ust.1), zgodnie z zamieszczonymi wyjaśnieniami,  nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, ani nie powoduje zmiany terminu składania ofert.

 

wynik postępowania, więcej

"Dostawa jaj na rok 2014" do Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SP ZOZ w Stroniu Śląskim, więcej

 

Termin składania ofert: 16-01-2014 do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 16-01-2014 o godz. 10:00

 

wynik postępowania, więcej

PIHZ_ISO_9001PIHZ_ISO22000_FSMS bip-logo 

 

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej
ul. Morawka 1, 57-550 Stronie Śląskie

tel. (74) 814 14 88  fax (74) 814 14 94

 


 nfz  logotyp umwd  brpp  stomoz ministerstwo stowarzyszenie