Zamówienia publiczne 2013

"Dostawa mięsa i wędlin" do Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SP ZOZ na rok 2013/2014, nr rej. ZP-231-05/2013, więcej

Nr konta wadium Zamawiajacego: PL91 9588 0004 4200 6389 2000 0090

SWIFT (BIC): GBWCPLPP


Termin składania ofert do dnia 05-06-2013 do godziny 09:00

 

wynik postępowania, więcej

Nr rejestru: ZP-231-03/2013

Kompleksowe świadczenie usług pralniczych z zakresu odbioru brudnej odzieży i bielizny szpitalnej, dezynfekcji prania reparacji, prasowania oraz dostawy czystej odzieży i bielizny szpitalnej.Termin składania ofert do dnia 18-03-2013 do godziny 09:00

SIWZ więcej

UWAGA Zmiana terminu składania ofert 26.03.2013 r. godz. 09:00; szacunkowa wielkość zamówienia wynosi 63 600 kg,

ZMIANA OGŁOSZENIA więcej

 ZMIANA SIWZ,więcej

pytania i odpowiedzi  z dnia 14.03.2013 r. więcej

UWAGA Zamawiający zmienił załącznik nr 1, który należy dołączyć do oferty, zmiany zostały wprowadzone po zapytaniach dotyczących szacunkowej łącznej wartości przedmiotu zamówienia. Zamawiający poprawił wzór załącznika ofertowego zgodnie z pytaniami z dnia 14.03.2013 r. Patrz powyżej.

Oferty złożone w postępowaniu więcej

25-04-2013 WYNIK POSTĘPOWANIA więcej

Nr rejestru ZP-231-1/2013

"Dostawa żywnosci - jaja 2013" do Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim

SIWZ, więcej

 

Termin składania ofert:  21.01.2013 r. do godz. 09:00

Miejsce składania ofert: sekretariat WCPD, ul. Morawka 1, 57-550 Stronie Śląskie

Termin otwarcia ofert: 21.01.2013 r. o godz. 10:00

 

WYNIK więcej

PIHZ_ISO_9001PIHZ_ISO22000_FSMS bip-logo 

 

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej
ul. Morawka 1, 57-550 Stronie Śląskie

tel. (74) 814 14 88  fax (74) 814 14 94

 


 nfz  logotyp umwd  brpp  stomoz ministerstwo stowarzyszenie