Zamówienia publiczne 2013

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 dotyczące usług świadczonych przez biegłego rewidenta polegające na badaniu sprawozdania finansowego za rok 2013,  więcej

 

 

Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego do dnia 18.09.2013 r. do godziny 14:00.

 

 

pytania i odpowiedzi z dnia 05.09.2013 r., więcej

 

wynik, więcej

"Dostawa odzieży roboczej i ochronnej 2013/2014" do Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SP ZOZ, nr rej. ZP-231-14/2013, więcej

 

 

 

 

Termin składania ofert do dnia 12-09-2013 do godziny 09:00

 

otwarcie ofert - informacja, więcej

 

wynik, więcej

unieważnienie postępowania, więcej

"Dostawa owoców i warzyw 2013/2014" do Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SP ZOZ, nr rej. ZP-231-13/2013, więcej


Nr konta wadium Zamawiajacego: PL91 9588 0004 4200 6389 2000 0090

SWIFT (BIC): GBWCPLPP

 

 

 

Termin składania ofert do dnia 12-09-2013 do godziny 09:00

 

Wynik postępowania, więcej

"Dostawa środków czystości 2013/2014" do Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SP ZOZ na rok 2013/2014, nr rej. ZP-231-12/2013, więcej

Nr konta wadium Zamawiajacego: PL91 9588 0004 4200 6389 2000 0090

SWIFT (BIC): GBWCPLPP

 

 

Termin składania ofert do dnia 10-09-2013 do godziny 09:00

 

pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 04.09.2013 r., więcej

 

otwarcie ofert - informacja, więcej

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, więcej

 

Zamawiajacy niezłocznie zwróci każdemu z Wykonawców wpłacone w w/w postępowaniu wadium.

"Dostawa nabiału 2013/2014" do Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SP ZOZ na rok 2013/2014, nr rej. ZP-231-11/2013, więcej

 

 

Nr konta wadium Zamawiajacego: PL91 9588 0004 4200 6389 2000 0090

SWIFT (BIC): GBWCPLPP

 

Termin składania ofert do dnia 11-07-2013 do godziny 09:00

 

 

Wynik postępowania, więcej

PIHZ_ISO_9001PIHZ_ISO22000_FSMS bip-logo 

 

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej
ul. Morawka 1, 57-550 Stronie Śląskie

tel. (74) 814 14 88  fax (74) 814 14 94

 


 nfz  logotyp umwd  brpp  stomoz ministerstwo stowarzyszenie