Zamówienia publiczne 2012

SIWZ Nr 240/25/09/2012/NO/Stronie Śląskiewięcej
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim – postępowanie powtórzone
CPV: 66.51.00.00-8

Oferty należy składać do dnia 03.10.2012r., do godz. 10:00 na adres:
Supra Brokers sp. z o.o. 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10

Wynik więcej

SIWZ Nr 230/11/09/2012/NO/Stronie Śląskie więcej
 

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim
CPV: 66.51.00.00-8

 Oferty należy składać do dnia 19.09.2012r., do godz. 10:00 na adres:
Supra Brokers sp. z o.o. 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10

Dnia: 25-09-2012 roku - Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na na usługę kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim na okres od 06.10.2012 do 05.10.2014 więcej


Nr rejestru: ZP-231-13/2012
Dostawa i montaż wyposażenia AGD do Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim
SIWZ,  więcej
Termin składania ofert do dnia 10-09-2012 do godziny 09:00
Zmiany przedmiotu zamówienia, dodano pozycję nr 23; więcej

WYNIK więcej


Zapytanie ofertowe nr 1/2012 dotyczące usług świadczonych przez biegłego rewidenta polegajace na badaniu sprawozdania finansowego za rok 2012 więcej
Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego do dnia 04.09.2012 do godziny 14:00.

Pytanie dotyczące zapytania ofertowego więcej 

Wynik więcej

ZP-231-12/2012 Dostawa artykułów medycznych na rok 2012/2013 więcej
Termin składania ofert do dnia 30 sierpnia 2012 roku do godziny 09:00

WYNIK wiecej

PIHZ_ISO_9001PIHZ_ISO22000_FSMS bip-logo 

 

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej
ul. Morawka 1, 57-550 Stronie Śląskie

tel. (74) 814 14 88  fax (74) 814 14 94

 


 nfz  logotyp umwd  brpp  stomoz ministerstwo stowarzyszenie