Aktualności

8 lutego 2017 doszło do podpisania umowy między Urzędem Marszałkowskim a Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim. W ramach umowy Centrum otrzyma wsparcie finansowe na wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). Oprócz wprowadzenia cyfrowego obiegu dokumentów, projekt zakłada zakup niezbędnego sprzętu komputerowego oraz konieczne szkolenie personelu placówki. Koszt całej inwestycji to ok. 4,5 mln zł, a przyznane dofinansowanie wynosi 3 mln 790 tys. zł. Zakończenie wprowadzania systemu EDM zaplanowano na grudzień 2017 roku.

W tym dniu, umowę na dofinansowanie projektów podpisały następujące instytucje: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, Dolnośląska Organizacja Turystyczna.

Wszystkie projekty zostały wyłonione w drodze konkursu w ramach działania 2.1 „E-usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Dolnego Śląska. Łącznie przeanalizowanych zostało 120 wniosków, a 57 spełniło wymagane kryteria i otrzymało dofinansowanie.

 

Więcej informacji o projektach.

prawa pacjenta

 

rzecznik

 

18 października 2013 r. odbyły się jubileusz z okazji 60+1 lecia Centrum. 

Poniżej krótkie filmowe wspomnienie z tej uroczystości

 

„Dobre praktyki zarządzania francuskimi placówkami medycznymi w transformacji polskich podmiotów leczniczych do wymogów Unii Europejskiej"

logo-programProgram Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe  życie". Jego celem  jest promowanie  nowoczesnych  rozwiązań w edukacji i szkoleniu zawodowym  w oparciu o potrzeby rynku pracy, ułatwienie mobilności pracowników i absolwentów , podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe wg. nowoczesnych i obowiązujących standardów. W  ramach wzajemnej  współpracy  i wymiany  doświadczeń  szczególną uwagę  przykłada  się  do kształtowania  poprawnych i przyjaznych  relacji  kulturowych, nauki języków obcych, tolerancji i adaptacji do warunków życia i pracy w różnych krajach.

stomoz-glownyW ramach  tego projektu STOMOZ  otrzymało dofinansowanie Komisji Europejskiej do realizacji projektu własnego pomysłu pn. „Dobre praktyki zarządzania francuskimi placówkami medycznymi w transformacji polskich podmiotów leczniczych do wymogów Unii Europejskiej". Członkowie STOMOZ w czasie 7 - dniowego pobytu w Paryżu , w dniach 6-12-X-2013r. we współpracy z partnerem projektu  szpitalem - Centre Hospitalier „Avicenne", Hopitaux Universitaires Paris – Saint – Denis zapoznają się ze strukturą i funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia we Francji ze szczególnym uwzględnieniem opieki psychiatrycznej, opieki długoterminowej, ratownictwa medycznego i geriatrii oraz z metodami kształcenia zawodowego. Przedmiotem szkoleń  i  warsztatów będzie też wymiana  doświadczeń menedżerskich oraz   implementacja  dyrektywy UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.

Miło nam poinformować, że jednym z uczestników szkolenia będzie Joanna Chromiec – dyrektor Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim, przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego STOMOZ - oddział dolnośląski.  

certyfikat9001

certyfkat22000

prezentacja21 grudnia 2012 roku w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim odbyło się oficjalne wręczenie Certyfikatów ISO 9001:2009 oraz ISO 22000:2006. W uroczystości wzięli udział zaproszeni Goście: senator Stanisław Jurcewicz, poseł Jakub Szulc, burmistrz Stronia Śląskiego Zbigniew Łopusiewicz oraz Pracownicy i Dyrekcja Centrum. Dokument wręczył przedstawiciel jednostki certyfikującej Zbigniew Rak - Dyrektor odziału dolnośląskiego PIHZ Certyfikacja.

Certyfikat dla naszego Centrum odebrała Dyrektor – Joanna Chromiec, w podziękowaniu wyrażając słowa uznania oraz gratulacje dla kierownictwa i pracowników, za zaangażowanie i trud we wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością.

Przyznanie certyfikatu ISO dla Centrum, poprzedzone było audytem niezależnej jednostki certyfikującej, świadczy o wdrożeniu rozwiązań zgodnych z polityką jakości.

Certyfikat ISO 9001:2009 został przyznany w zakresie:

  • stacjonarna specjalistyczna całodobowa opieka dla dorosłych, tj. opieka psychiatryczna i opieka długoterminowa dla osób z chorobami przewlekłymi;
  • ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrii

Certyfikat ISO 22000:2006 został przyznany w zakresie:

  • zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia pacjentów stacjonarnej specjalistycznej całodobowej opiece dla dorosłych, tj. opiece psychiatrycznej i opiece długoterminowej dla osób z chorobami przewlekłymi.
  • Niniejszy certyfitak FSMS potwierdza jednocześnie spełnienie zasad systemu HACCP.

Certyfikat obowiązuje do 29 listopada 2015 roku.

PIHZ_ISO_9001 PIHZ_ISO22000_FSMS
PIHZ_ISO_9001PIHZ_ISO22000_FSMS bip-logo 

 

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej
ul. Morawka 1, 57-550 Stronie Śląskie

tel. (74) 814 14 88  fax (74) 814 14 94

 


 nfz  logotyp umwd  brpp  stomoz ministerstwo stowarzyszenie