Praca

Konkursy na stronie BIP
WEJŚCIE

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ,
ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie

 

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 r. poz.1638 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2016, poz. 1938 ze zm.) ogłasza:

 

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach Centrum
przez lekarzy specjalistów psychiatrów lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii

 

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów przebywających w Centrum w zakresie psychiatrii.

 

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń około 350 osób.

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

Szczegółowe warunki konkursu wraz z projektem umowy i formularzem oferty zostaną udostępnione oferentowi od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Kadr i Płac Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ 074/8141488 wew. 272, 291 lub na stronie internetowej www.wcpd.pl

 

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert" do dnia 1 grudnia 2017 r. do godz. 9.45 w Sekretariacie Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ, ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 grudnia 2017 r. o godz.10.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sudecka 3A w Budynku Administracji Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ w Stroniu Śląskim.

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.


Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ zgodnie z art. 152, art. 153 oraz art.154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2016, poz. 1938 ze zm.).

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o konkursie ofert
2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
3. Oświadczenie oferenta- załącznik nr 2
4. Szczegółowe warunki konkursu ofert
5. Załącznik nr 7
6. Wzór umowy dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą
7. Wzór umowy dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zatrudniających osoby pracujące na rzecz Udzielającego Zamówienie 
8. Wzór umowy dla osób fizycznych
9. zarządzenie konkurs ofert
10. zarządzenie komisja konkursowa

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ,
ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie

 

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 r. poz.1638 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2016, poz. 1938 ze zm.) ogłasza:

 

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez lekarzy różnych specjalizacji lub w trakcie różnych specjalizacji
do pełnienia dyżurów lekarskich

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów przebywających w Centrum w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich.

 

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń około 350 osób.

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

Szczegółowe warunki konkursu wraz z projektem umowy i formularzem oferty zostaną udostępnione oferentowi od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Kadr i Płac Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ 074/8141488 wew. 272, 291 lub na stronie internetowej www.wcpd.pl

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert" do dnia 1 grudnia 2017 r. do godz. 9.45 w Sekretariacie Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ, ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 grudnia 2017 r. o godz.11.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sudecka 3A w Budynku Administracji Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ w Stroniu Śląskim.

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ zgodnie z art. 152, art. 153 oraz art.154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2016, poz. 1938 ze zm.).

Załączniki:

1. Ogłoszenie o konkursie ofert
2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
3. Oświadczenie oferenta- załącznik nr 2
4. Szczegółowe warunki konkursu ofert
5. Załącznik nr 7
6. Wzór umowy dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą
7. Wzór umowy dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zatrudniających osobypracujące na rzecz Udzielającego Zamówienie 
8. Wzór umowy dla osób fizycznych
9. Zarządzenie konkurs ofert
10. Zarządzenie komisja konkursowa

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ,
ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 r. poz.1638 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2016, poz. 1938 ze zm.) ogłasza:

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez pielęgniarki/pielęgniarzy w oddziałach Centrum

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów przebywających w Centrum w zakresie usług pielęgniarskich.
Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń około 350 osób.

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

Szczegółowe warunki konkursu wraz z projektem umowy i formularzem oferty zostaną udostępnione oferentowi od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Kadr i Płac Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ 074/8141488 wew. 272 lub na stronie internetowej www.wcpd.pl

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert" do dnia 21 listopada 2017 r. do godz. 9.45 w Sekretariacie Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ, ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 listopada 2017 r. o godz.10.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sudecka 3A w Budynku Administracji Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ w Stroniu Śląskim.

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert. 

Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ zgodnie z art. 152, art. 153 oraz art.154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2016, poz. 1938 ze zm.).

Załączniki:

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!  więcej

WYNIKI KONKURSU Wynik pobierz

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ,

ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 r. poz.1638 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków  publicznych ( Dz. U. z 2016, poz. 1938 ze zm.) ogłasza:

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

przez pielęgniarki/pielęgniarzy w  oddziałach  Centrum

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów przebywających w Centrum w zakresie usług pielęgniarskich.

Szacunkowa  liczba osób  ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń około 350 osób.

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

Szczegółowe warunki konkursu wraz z projektem umowy i formularzem oferty zostaną udostępnione oferentowi od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Kadr i Płac Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ 074/8141488  wew. 272  lub na stronie internetowej www.wcpd.pl

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert" do dnia 30 października 2017 r. do godz 9.45 w Sekretariacie Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ, ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 października 2017 r. o godz.10.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sudecka 3A w Budynku Administracji Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ w Stroniu Śląskim.

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od  upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ zgodnie z art. 152, art. 153 oraz art.154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

Załączniki:

  • Ogłoszenie o konkursie ofert, pobierz
  • Formularz ofertowy - załącznik nr 1, pobierz
  • Oświadczenie oferenta - załącznik nr 2, pobierz
  • Oświadczenie oferenta – załącznik nr 7, pobierz
  • Szczegółowe warunki konkursu ofert, pobierz
  • Wzór umowy dla osób fizycznych, pobierz
  • Wzór umowy dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, pobierz
  • Zarządzenie Dyrektora Centrum, pobierz
  • Zarządzenie, pobierz

 

Wynik pobierz

PIHZ_ISO_9001PIHZ_ISO22000_FSMS bip-logo 

 

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej
ul. Morawka 1, 57-550 Stronie Śląskie

tel. (74) 814 14 88  fax (74) 814 14 94

 


 nfz  logotyp umwd  brpp  stomoz ministerstwo stowarzyszenie