Praca

 Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ,
ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 r. poz.1638 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2016, poz. 1938 ze zm.) ogłasza:

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez pielęgniarki/pielęgniarzy w oddziałach Centrum

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów przebywających w Centrum w zakresie usług pielęgniarskich.
Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń około 350 osób.
Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 
Szczegółowe warunki konkursu wraz z projektem umowy i formularzem oferty zostaną udostępnione oferentowi od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Kadr i Płac Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ 074/8141488 wew. 272 lub na stronie internetowej www.wcpd.pl
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert" do dnia 18 stycznia 2018 r. do godz. 11.45 w Sekretariacie Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ, ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 stycznia 2018 r. o godz.12.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sudecka 3A w Budynku Administracji Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ w Stroniu Śląskim.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert. 
Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ zgodnie z art. 152, art. 153 oraz art.154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2016, poz. 1938 ze zm.).

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o konkursie ofert

2. Szczegółowe warunki konkursu ofert

3. Formularz ofertowy - zalącznik nr 1

4. Oświadczenie oferenta- załącznik nr 2

5. Oświadczenie - załącznik nr 7

6. Wzór umowy dla osób fizycznych

7. Wzór umowy dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą

8. Zarządzenie konkurs ofert

9. Zarządzenie komisja konkursowa.

 

wynik pobierz

 Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ,
ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 r. poz.1638 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2016, poz. 1938 ze zm.) ogłasza:

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez pielęgniarki/pielęgniarzy w oddziałach Centrum

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów przebywających w Centrum w zakresie usług pielęgniarskich.
Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń około 350 osób.
Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 
Szczegółowe warunki konkursu wraz z projektem umowy i formularzem oferty zostaną udostępnione oferentowi od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Kadr i Płac Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ 074/8141488 wew. 272 lub na stronie internetowej www.wcpd.pl
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert" do dnia 11 stycznia 2018 r. do godz. 9.45 w Sekretariacie Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ, ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 stycznia 2018 r. o godz.10.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sudecka 3A w Budynku Administracji Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ w Stroniu Śląskim.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert. 
Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ zgodnie z art. 152, art. 153 oraz art.154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2016, poz. 1938 ze zm.).

Załączniki:

1. Ogłoszenie o konkursie ofert

2. Szczegółowe warunki konkursu ofert

3. Formularz ofertowy - zalącznik nr 1

4. Oświadczenie oferenta- załącznik nr 2

5. Oświadczenie - załącznik nr 7

6. wzór umowy dla osób fizycznych

7. wzór umowy dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą

8. zarządzenie konkurs ofert

9. zarządzenie komisja konkursowa

 

wynik pobierz

 Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ,
ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 r. poz.1638 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2016, poz. 1938 ze zm.) ogłasza:

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez lekarzy różnych specjalizacji lub w trakcie różnych specjalizacji
do pełnienia dyżurów lekarskich

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów przebywających w Centrum w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich.
Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń około 350 osób.
Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy. 
Szczegółowe warunki konkursu wraz z projektem umowy i formularzem oferty zostaną udostępnione oferentowi od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Kadr i Płac Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ 074/8141488 wew. 272, 291 lub na stronie internetowej www.wcpd.pl
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert" do dnia 20 grudnia 2017 r. do godz. 9.45 w Sekretariacie Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ, ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sudecka 3A w Budynku Administracji Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ w Stroniu Śląskim.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert. 
Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ zgodnie z art. 152, art. 153 oraz art.154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2016, poz. 1938 ze zm.).

Załączniki:

1. Ogłoszenie o konkursie ofert

2. Formularz ofertowy - zalącznik nr 1

3. Oświadczenie oferenta- załącznik nr 2

4. Szczegółowe warunki konkursu ofert

5. Oświadczenie - załącznik nr 7

6. Wzór umowy dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą

7. Wzór umowy dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zatrudniających osoby pracujące na rzecz Udzielającego Zamówienie

8. Wzór umowy dla osób fizycznych

9. zarządzenie konkurs ofert

10. zarządzenie komisja konkursowa

wynik pobierz

 Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ,
ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 r. poz.1638 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2016, poz. 1938 ze zm.) ogłasza:

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez pielęgniarki/pielęgniarzy w oddziałach Centrum

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów przebywających w Centrum w zakresie usług pielęgniarskich.
Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń około 350 osób.
Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy. 
Szczegółowe warunki konkursu wraz z projektem umowy i formularzem oferty zostaną udostępnione oferentowi od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Kadr i Płac Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ 074/8141488 wew. 272 lub na stronie internetowej www.wcpd.pl
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert" do dnia 14 grudnia 2017 r. do godz. 9.45 w Sekretariacie Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ, ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 grudnia 2017 r. o godz.10.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sudecka 3A w Budynku Administracji Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ w Stroniu Śląskim.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert. 
Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ zgodnie z art. 152, art. 153 oraz art.154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2016, poz. 1938 ze zm.).

Załączniki:

1. Ogłoszenie o konkursie ofert

2. Szczegółowe warunki konkursu ofert

3. Formularz ofertowy - zalącznik nr 1

4. Oświadczenie oferenta- załącznik nr 2

5. Oświadczenie - załącznik nr 7

6. wzór umowy dla osób fizycznych

7. wzór umowy dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą

8. zarządzenie konkurs ofert

9. zarządzenie komisja konkursowa

wynik pobierz

Konkursy na stronie BIP
WEJŚCIE

PIHZ_ISO_9001PIHZ_ISO22000_FSMS bip-logo 

 

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej
ul. Morawka 1, 57-550 Stronie Śląskie

tel. (74) 814 14 88  fax (74) 814 14 94

 


 nfz  logotyp umwd  brpp  stomoz ministerstwo stowarzyszenie