Praca

 

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim

 

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 r. poz.160 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2017 poz. 1938 ze zm.) ogłasza:

 

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez pielęgniarki/pielęgniarzy w oddziałach Centrum


Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów przebywających w Centrum w zakresie usług pielęgniarskich.

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń około 350 osób.

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Szczegółowe warunki konkursu wraz z projektem umowy i formularzem oferty zostaną udostępnione oferentowi od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Kadr i Płac Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ 074/8141488 wew. 272 lub na stronie internetowej www.wcpd.pl


Oferty należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert" do dnia 17 maja 2018 r. do godz. 8.00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ, ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 maja 2018 r. o godz. 8.15 w sali konferencyjnej przy ul. Sudecka 3A w Budynku Administracji Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ w Stroniu Śląskim.

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ zgodnie z art. 152, art. 153 oraz art.154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2017, poz. 1938 ze zm.).

Załączniki do pobrania

 

wynik pobierz

 

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ, ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie

 

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 r. poz.160 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2017, poz. 1938 ze zm.) ogłasza:

 

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach Centrum
przez lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych 
lub lekarzy w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

 

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów przebywających w Centrum w zakresie chorób wewnętrznych.


Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń około 350 osób.


Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.


Szczegółowe warunki konkursu wraz z projektem umowy i formularzem oferty zostaną udostępnione oferentowi od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Kadr i Płac Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ 074/8141488 wew. 272, 291 lub na stronie internetowej www.wcpd.pl


Oferty należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert" do dnia 25 kwietnia 2018 r. do godz. 9.45 w Sekretariacie Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ, ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie.


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godz.10.30 w sali konferencyjnej przy ul. Sudecka 3A w Budynku Administracji Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ w Stroniu Śląskim.


Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.


Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ zgodnie z art. 152, art. 153 oraz art.154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2017, poz. 1938 ze zm.).

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o konkursie ofert
 2. Formularz ofertowy - zalącznik nr 1
 3. Oświadczenie oferenta- załącznik nr 2
 4. Szczegółowe warunki konkursu ofert
 5. Oświadczenie - załącznik nr 7
 6. Wzór umowy dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 7. Wzór umowy dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zatrudniających osoby pracujące na rzecz Udzielającego Zamówienie
 8. Wzór umowy dla osób fizycznych
 9. Zarządzenie konkurs ofert
 10. Zarządzenie komisja konkursowa

 

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ, ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie

 

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 r. poz.160 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2017, poz. 1938 ze zm.) ogłasza:

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach Centrum
przez lekarzy specjalistów psychiatrów lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii 

 

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów przebywających w Centrum w zakresie psychiatrii.


Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń około 350 osób.


Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.


Szczegółowe warunki konkursu wraz z projektem umowy i formularzem oferty zostaną udostępnione oferentowi od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Kadr i Płac Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ 074/8141488 wew. 272, 291 lub na stronie internetowej www.wcpd.pl


Oferty należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert" do dnia 25 kwietnia 2018 r. do godz. 9.45 w Sekretariacie Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ, ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie.


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godz.10.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sudecka 3A w Budynku Administracji Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ w Stroniu Śląskim.


Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.


Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ zgodnie z art. 152, art. 153 oraz art.154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2017, poz. 1938 ze zm.).

 

Załączniki:

 

 1. Ogłoszenie o konkursie ofert
 2. Formularz ofertowy - zalącznik nr 1
 3. Oświadczenie oferenta- załącznik nr 2
 4. Szczegółowe warunki konkursu ofert
 5. Oświadczenie - załącznik nr 7
 6. Wzór umowy dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 7. Wzór umowy dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zatrudniających osoby pracujące na rzecz Udzielającego Zamówienie
 8. Wzór umowy dla osób fizycznych
 9. Zarządzenie konkurs ofert
 10. Zarządzenie komisja konkursowa

 

 

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ, ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskiedziałając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 r. poz.160 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2017, poz. 1938 ze zm.) ogłasza:

 

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez lekarzy różnych specjalizacji lub w trakcie różnych specjalizacji
do pełnienia dyżurów lekarskich

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów przebywających w Centrum w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich.
Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń około 350 osób.

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy. 

Szczegółowe warunki konkursu wraz z projektem umowy i formularzem oferty zostaną udostępnione oferentowi od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Kadr i Płac Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ 074/8141488 wew. 272, 291 lub na stronie internetowej www.wcpd.pl

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert" do dnia 25 kwietnia 2018 r. do godz. 9.45 w Sekretariacie Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ, ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godz. 10.15 w sali konferencyjnej przy ul. Sudecka 3A w Budynku Administracji Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ w Stroniu Śląskim.

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert. 

Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ zgodnie z art. 152, art. 153 oraz art.154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2017, poz. 1938 ze zm.).

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o konkursie ofert
 2. Formularz ofertowy - zalącznik nr 1
 3. Oświadczenie oferenta- załącznik nr 2
 4. Szczegółowe warunki konkursu ofert
 5. Oświadczenie - załącznik nr 7
 6. Wzór umowy dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 7. Wzór umowy dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zatrudniających osoby pracujące na rzecz Udzielającego Zamówienie
 8. Wzór umowy dla osób fizycznych
 9. Zarządzenie konkurs ofert
 10. Zarządzenie komisja konkursowa

 Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ,
ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 r. poz.160 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2017, poz. 1938 ze zm.) ogłasza:

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez lekarzy różnych specjalizacji lub w trakcie różnych specjalizacji
do pełnienia dyżurów lekarskich

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów przebywających w Centrum w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich.
Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń około 350 osób.
Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy. 
Szczegółowe warunki konkursu wraz z projektem umowy i formularzem oferty zostaną udostępnione oferentowi od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Kadr i Płac Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ 074/8141488 wew. 272, 291 lub na stronie internetowej www.wcpd.pl
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert" do dnia 27 marca 2018 r. do godz. 9.45 w Sekretariacie Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ, ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 marca 2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sudecka 3A w Budynku Administracji Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ w Stroniu Śląskim.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert. 
Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ zgodnie z art. 152, art. 153 oraz art.154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2017, poz. 1938 ze zm.).

 

Załączniki:

 

1. Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf

2. Formularz ofertowy - zalącznik nr 1.pdf

3. Oświadczenie oferenta- załącznik nr 2.pdf

4. Szczegółowe warunki konkursu ofert.pdf

5. Oświadczenie - załącznik nr 7.pdf

6. Wzór umowy dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.pdf

7. Wzór umowy dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zatrudniających osoby pracujące na rzecz Udzielającego Zamówienie.pdf

8. Wzór umowy dla osób fizycznych.pdf

9. Zarządzenie konkurs ofert.pdf

10. Zarządzenie komisja konkursowa.pdf

 

wynik pobierz

PIHZ_ISO_9001PIHZ_ISO22000_FSMS bip-logo 

 

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej
ul. Morawka 1, 57-550 Stronie Śląskie

tel. (74) 814 14 88  fax (74) 814 14 94

 


 nfz  logotyp umwd  brpp  stomoz ministerstwo stowarzyszenie