Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Stroniu Śląskim wzywa do odbioru depozytów pieniężnych i rzeczowych z lat 1974-2008.
Wszelkie osoby będące spadkobiercami lub posiadające inny tytuł prawny do pozostawionych depozytów proszone są o zgłoszenie się do siedziby Szpitala:

57-550 Stronie Śląskie
ul. Morawka 1

Jednocześnie informujemy, że termin zgłoszeń upływa po 3 latach od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Stronie Śłąskie, dn. 31.07.2009 r.

PIHZ_ISO_9001PIHZ_ISO22000_FSMS bip-logo 

 

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej
ul. Morawka 1, 57-550 Stronie Śląskie

tel. (74) 814 14 88  fax (74) 814 14 94

 


 nfz  logotyp umwd  brpp  stomoz ministerstwo stowarzyszenie