Galeria, zdaniem wielu osób, to urzekające miejsce. Silnie wpływa na odwiedzających, zachwyca swym bogactwem i rozmaitością prac. To tutaj można uzewnętrznić się twórczo, można znaleźć odpowiednią dla siebie formę tworzenia. Prace, które znajdują się w galerii przybliżają sylwetki twórców i pozwalają łagodniej spojrzeć na ludzi chorych. Galeria posiada ciekawy wybór ofert: spotkania ze sztuką, w czasie których pacjenci mogą malować, rysować, tańczyć, czytać i tworzyć utwory poetyckie, oglądać albumy o sztuce, dyskutować, oglądać filmy, spektakle teatralne, słuchać koncertów, brać udział w warsztatach integracyjnych z udziałem dzieci i młodzieży.

Funkcje Galerii:

1) TERAPEUTYCZNA

 • pomaga wyrwać się pacjentowi ze stanu przykrych doświadczeń, poprawia samopoczucie, łagodzi lęk oraz niepokój
 • przyczynia się do niwelowania uczucia skrępowania, onieśmielenia, strachu
 • podwyższa poczucie wartości pacjenta psychiatrycznego

2) INTEGRACYJNA

 • galeria posiada szeroki wachlarz ofert, z którego korzystają pacjenci, pracownicy, rodziny, środowisko lokalne, dzieci i młodzież, studenci, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki kulturalno-oświatowe
 • funkcja integracyjna przyczynia się w znacznym stopniu do niwelowania stygmatyzacji i redukowania lęku wobec osób chorych psychicznie poprzez szereg wspólnych oddziaływań (treningi umiejętności, terapia zajęciowa, prelekcje, warsztaty twórcze, kino terapeutyczne, warsztaty teatralne), które wytwarzają pozytywne relacje na linii: CHORY PSYCHICZNIE-RODZINA-SPOŁECZEŃSTWO

3) WYSTAWIENNICZA

 • prezentacja prac pacjentów w szpitalu i poza nim (galerie innych ośrodków, centra kulturalne)
 • pomaga spojrzeć na choroby psychicznie łagodniej, dając wiarę w to, że choroba nie zabiera wszystkiego i osoba chora jest w stanie również tworzyć oraz funkcjonować z godnością równą osobie zdrowej

4) PROMOCYJNA

 • umożliwia zaznajomienie się z twórczością osób chorych psychicznie poprzez prezentację prac plastycznych i poetyckich w galerii, jak również w innych miejscach, do których prace są wysyłane na wystawy
 • twórczość pacjentów jest promowana poprzez m.in. prasę i telewizję, których przedstawiciele są częstymi gośćmi w trakcie wydarzeń kulturalnych
 • promocja twórczości poprzez opracowywanie albumów plastycznych oraz tomików poetyckich

5) DYDAKTYCZNA

 • miejsce praktyk dla słuchaczy studium medycznego
 • miejsce stażu dla personelu medycznego

6) EDUKACYJNA

 • dzięki zajęciom edukacyjnym (trening komunikacji, rozwiązywania problemów, radzenia sobie z objawami choroby), wzbogacona zostaje wiedza na temat postępowania z osobą chorą
 • edukacja psychiatryczna pozwala zrozumieć cierpienie człowieka chorego, a jednocześnie zapewnić normalizację stosunków pomiędzy osobami zdrowymi a chorymi
 • edukacja wśród dzieci i młodzieży zapewnia zminimalizowanie w przyszłości problemu stygmatyzacji, a co za tym idzie poprawę jakości życia pacjenta psychiatrycznego

7) RELAKSACYJNA

 • oferta galerii nie jest jedynie zbędnym luksusem, lecz stanowi ciekawą ofertę terapeutyczną pozwalającą poprawić komfort pobytu w szpitalu
 • poprzez miłą i przyjazną atmosferę pacjent staje się osobą bardziej otwartą, przyjaźnie nastawioną do świata i innych ludzi

Wystrój wnętrza galerii jest istotnym elementem poprawy samopoczucia pacjenta i oderwania go od myślenia o negatywnych skutkach choroby, co jest bardzo pomocne w całym procesie rehabilitacji psychiatrycznej

PIHZ_ISO_9001PIHZ_ISO22000_FSMS bip-logo 

 

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej
ul. Morawka 1, 57-550 Stronie Śląskie

tel. (74) 814 14 88  fax (74) 814 14 94

 


 nfz  logotyp umwd  brpp  stomoz ministerstwo stowarzyszenie