Zakład Opiekuńczo - Leczniczy udziela całodobowe świadczenia zdrowotne, obejmujące w swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób psychicznie chorych oraz zapewnia im zakwaterowanie i wyżywienie odpowiednie do ich stanu zdrowia.

Głównym celem Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób psychicznie chorych, które nie wymagają leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania i nie wymagają dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym i rodzinnym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji poprzez:

 • opiekę lekarską
 • opiekę pielęgniarską,
 • usprawnianie ruchowe i działania fizjoterapeutyczne,
 • leczenie farmakologiczne,
 • zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,
 • zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych,
 • ustalenie i stosowanie diety,
 • stymulację metodami psychoterapeutycznymi do aktywności życiowej,
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
 • przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki
 • i samopielęgnacji w warunkach domowych,
 • terapia zajęciowa,
 • fizykoterapia, kinezoterapia,
 • trening umiejętności społecznych,
 • spotkania społeczności terapeutycznej.
  PIHZ_ISO_9001PIHZ_ISO22000_FSMS bip-logo 

   

  Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej
  ul. Morawka 1, 57-550 Stronie Śląskie

  tel. (74) 814 14 88  fax (74) 814 14 94

   


   nfz  logotyp umwd  brpp  stomoz ministerstwo stowarzyszenie