Forma Prawna:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Organ założycielski:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Nr rejestru sądowego:
0000104339

Nr wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą:
000000001835

NIP:
881-13-37-915

REGON:
000294987

 


Regulamin organizacyjny - pobierz 
Załączniki pobierz

 

Statut Centrum - pobierz

Zmiana do statu - pobierz

PIHZ_ISO_9001PIHZ_ISO22000_FSMS bip-logo 

 

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej
ul. Morawka 1, 57-550 Stronie Śląskie

tel. (74) 814 14 88  fax (74) 814 14 94

 


 nfz  logotyp umwd  brpp  stomoz ministerstwo stowarzyszenie