Placówka nasza zlokalizowana jest w małym malowniczym miasteczku (600 m n.p.m.), położonym w Górach Bialskich i na pograniczu Masywu Śnieżnika. Region ten oferuje wiele wrażeń miłośnikom przyrody i pięknych krajobrazów.

Stronie ŚląskieHistoria Centrum sięga do roku 1952 kiedy to na majątku osiedla górniczego kopalni uranu w Stroniu Śląskim decyzją władz państwowych powstał Państwowy Szpital i Ośrodek Rehabilitacyjny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. O dużej dynamice rozwoju Centrum może świadczyć fakt że liczba łóżek z 50 w 1952 roku zwiększyła się  do 1540 łóżek. Chorzy byli leczeni w 25 oddziałach mieszczących się w oddzielnych budynkach. Poza psychiatrycznym prowadzono oddziały chorób wewnętrznych, gruźlicy i obserwacyjno-zakaźne, utworzono pracownie diagnostyczne i aptekę szpitalną. Przy Centrum działało również gospodarstwo rolne oraz warsztaty terapii zajęciowej, w których chorzy wytwarzali m.in. gobeliny, witraże, malowali, pracowali w szwalni, w pracowni introligatorskiej i szewskiej. Szpital posiadał również pracownię ceramiczną i własną redakcję.

W okresie swojej ponad pięćdziesięcioletniej działalności Centrum ulegało różnym przemianom zmieniając swoją nazwę. W 1999 r. otrzymało status samodzielnej jednostki przyjmując jednocześnie nazwę Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim.

Obecnie świadczymy usługi w zakresie psychiatrii oraz opieki nad przewlekle chorymi ze schorzeniami psychicznymi. Zapewniamy kompleksowe leczenie poprzez:

  • Farmakoterapię
  • Socjoterapię
  • Rehabilitację psychiatryczną
  • Współpracę z rodzinami chorych na schizofrenię

Centrum od 2002 roku realizuje program „Schizofrenia- otwórzcie drzwi” w ramach realizacji tego programu organizujemy trzy duże imprezy o charakterze otwartym. Są to „Dni Otwarte Szpitala”, „Dni Solidarności z Chorymi na Schizofrenię” oraz „Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego”.

Przez cały rok aktywnie działamy w zakresie promocji zdrowia psychicznego walki
z dyskryminacją i stygmatyzacją osób chorych psychicznie.

Od sierpnia 2002r. przy Centrum działa Stowarzyszenie Chorych na Schizofrenię, Ich Rodzin i Przyjaciół. W 2002 roku powstało również Stowarzyszenie Dobroczynne na Rzecz Chorych Psychicznie.

Od sześciu lat  przy Centrum funkcjonuje Galeria Integracja,  w której wyeksponowane są prace powstałe w trakcie zajęć arteteraeutycznych. W miejscu tym odbywają się wystawy, kiermasze, przedstawienia teatralne, koncerty, prelekcje, a przede wszystkim zajęcia indywidualne i grupowe dla pacjentów Centrum.

PIHZ_ISO_9001PIHZ_ISO22000_FSMS bip-logo 

 

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej
ul. Morawka 1, 57-550 Stronie Śląskie

tel. (74) 814 14 88  fax (74) 814 14 94

 


 nfz  logotyp umwd  brpp  stomoz ministerstwo stowarzyszenie