bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFRERT z dnia 17 maja 2019 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych

17.05.2019

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFRERT
z dnia 17 maja 2019 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
pielęgniarki/pielęgniarzy w oddziałach
Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ,
ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie


działając na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 r. poz. 2190 ze zm.) w związku z art. 151 z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2018, poz. 1510 ze zm.), Komisja Konkursowa,

ROZSTRZYGA POSTĘPOWANIE
i wybiera do realizacji oferty złożone przez:
- p. Katarzynę Płońską;
- p. Hannę Rozwadowską;
- p. Zofię Szosdę;
- p. Annę Wisełka;
- BIZNES PARTNER Sp. z o.o., ul. Narutowicza 7/9, 90-117 Łódź.
Wymienione wyżej oferty spełniają wymogi formalne stawiane w ogłoszeniu o konkursie ofert i w szczegółowych warunkach konkursu ofert oraz mieszczą się w kwocie przeznaczonej na realizację przedmiotowego konkursu.

WYNIK

Opublikował: Adrian Gancarz
Publikacja dnia: 17.05.2019

Dokument oglądany razy: 369
« inne aktualności