bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT z dnia 19 kwietnia 2018 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez przez lekarzy specjalistów psychiatrów lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii

07.05.2018

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT
z dnia 19 kwietnia 2018 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
przez lekarzy specjalistów psychiatrów lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii
w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ,
ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie


działając na podstawie 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 r. poz.160 ze zm.) w związku z art. 150 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2017, poz. 1938 ze zm.), Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ,

UNIEWAŻNIA KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów psychiatrów lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii z uwagi na brak ofert.

Pobierz

Opublikował: Adrian Gancarz
Publikacja dnia: 07.05.2018

Dokument oglądany razy: 417
« inne aktualności