bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy

18.01.2018

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFRERT
z dnia 18 stycznia 2018 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
pielęgniarki/pielęgniarzy w oddziałach
Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ,
ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie

działając na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 r. poz.1638 ze zm.) w związku z art. 151 z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2016, poz. 1938 ze zm.), Komisja Konkursowa,

ROZSTRZYGA POSTĘPOWANIE
i wybiera do realizacji oferty złożone przez:
- p. Agnieszkę Ornatowską;
- p. Iwonę Niemczycką;
- p. Renatę Kozak;
- p. Elżbietę Piechnik;
- p. Stanisławę Soroko.

Wymienione wyżej oferty spełniają wymogi formalne stawiane w ogłoszeniu o konkursie ofert i w szczegółowych warunkach konkursu ofert oraz mieszczą się w kwocie przeznaczonej na realizację przedmiotowego konkursu.

wynik pobierz

Opublikował: Aldona Ziobro
Publikacja dnia: 18.01.2018

Dokument oglądany razy: 371
« inne aktualności