bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Usługi

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy: udziela całodobowe świadczenia zdrowotne, obejmujące w swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób psychicznie chorych oraz zapewnia im zakwaterowanie i wyżywienie odpowiednie do ich stanu zdrowia.

Głównym celem Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób psychicznie chorych, które nie wymagają leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania i nie wymagają dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym i rodzinnym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji poprzez:

 • opiekę lekarską
 • opiekę pielęgniarską,
 • usprawnianie ruchowe i działania fizjoterapeutyczne,
 • leczenie farmakologiczne,
 • zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,
 • zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych,
 • ustalenie i stosowanie diety,
 • stymulację metodami psychoterapeutycznymi do aktywności życiowej,
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
 • przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki
 • i samopielęgnacji w warunkach domowych,
 • terapia zajęciowa,
 • fizykoterapia, kinezoterapia,
 • trening umiejętności społecznych,
 • spotkania społeczności terapeutycznej.

Poradnia Zdrowia Psychicznego: wysoko wykwalifikowany personel Poradni Zdrowia Psychicznego leczy wszelkie zaburzenia natury psychicznej: depresji, stanów lękowych, schizofrenii, organicznych uszkodzeń CUN, nerwicy, zaburzeń reaktywnych oraz uzależnień. Dopełnieniem usług jest opieka psychologa.

Telefon:

 • (74) 814 14 88, (74) 814 14 90, (74) 814 14 92
 • Telefon komórkowy: 668 173 470
 • Izba przyjęć - wew. 213
 • Poradnia - wew. 279

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 10:00 - 14:00

 • lek. psych. Hanna Terebus
 • psychoterapeuta mgr Ewa Bednarczyk (14:00 - 16:00)

Czwartek 9:00 - 13:00

 • lek. psych. Maciej Żerebecki
 • psycholog Marek Grębski

Piątek 10:00 - 14:00

 • lek. psych. Maria Janicka - CupiałOpublikował: Adrian Gancarz
Publikacja dnia: 14.06.2018
Podpisał: Adrian Gancarz
Dokument z dnia: 14.06.2018
Dokument oglądany razy: 869