bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.05.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Kontrole

16.05.2017
Uprawniony pracownikPaństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego mającego siedzibę w Kłodzku, Ul. Stefana Okrzei 16 przeprowadził urzędową kontrolę oceny identyfikowalności ( traceability ) i stanu sanitarnego bloku żywienia.
Protokół Kontroli Sanitarnej nr 844/HŻ/17 z dnia 16 maja 2017 nie stwierdza nieprawidłowości.

11.01.2017
Uprawniony pracownik Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego mającego siedzibę w Kłodzku, Ul. Stefana Okrzei 16 przeprowadził urzędową kontrolę żywności w zakresie warunków sanitarno-technicznych zakładu żywienia zbiorowego.
Protokół Kontroli Sanitarnej nr 51/HŻ/17 z dnia 11 stycznia 2016 nie stwierdza naruszeń przepisów.

26.09.2016
Kontrola Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Kamieniu Ząbkowickim
Zakres kontroli: Kontrola archiwum zakładowego WCPD.
Nie stwierdzono nieprawidłowości.

04.01.2016
Uprawniony pracownik Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego mającego siedzibę w Kłodzku, Ul. Stefana Okrzei 16 przeprowadził urzędową kontrolę żywności – sprawdzającą. Protokół Kontroli Sprawdzającej nr 04/HŻ/16 z dnia 04 stycznia 2016 nie stwierdza naruszeń przepisów.

18.01.2016
Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Kłodzku.
Zakres kontroli: kontrola sprawdzająca wykonania zaleceń decyzji nr 354/12 i decyzji nr 277/13.

28.04.2016
Uprawniony Zespół Kontrolny Wydziału Obronności i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego mający siedzibę we Wrocławiu, Wybrzeże Słowackiego 12-14 przeprowadził kontrole problemową z zakresu wykonywania Zadań Obronnych. Protokół Kontroli Problemowej MKT.6352.2.2016 z dnia 2 maja 2016 r. w zaleceniach pokontrolnych nakazuje uzupełnienie opracowania kart zarządzania kryzysowego.

23.05.2016
Uprawniony pracownik Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego mającego siedzibę w Kłodzku, Ul. Stefana Okrzei 16 przeprowadził urzędową kontrolę żywności – sprawdzającą. Protokół Kontroli Sprawdzającej nr 994/HŻ/16 z dnia 23 maja 2016 stwierdza brak naruszeń przepisów.Opublikował: Adrian Gancarz
Publikacja dnia: 19.05.2017
Podpisał: Adrian Gancarz
Dokument z dnia: 17.08.2016
Dokument oglądany razy: 1 323