bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej

Informacje podstawowe

Pełna nazwa:
Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej
w Stroniu Śląskim

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

front_budynku

Adres:
ul. Sudecka 3A
57-550 Stronie Śląskie
województwo dolnośląskie

Centrala telefoniczna
74 814 14 88
74 814 14 92

Fax
74 814 14 94

e-mail
szpital_stronie@pro.onet.pl

wcpd.pl

REGON: 000294987
NIP: 881-13-37-915
Nr wpisu do Rejestru Podmiotów
Wykonujących Działalność Leczniczą:: 000000001835

Aktualności

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT z dnia 27 listopada 2019 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów psychiatrów lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ

12.12.2019

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFRERT z dnia 27 listopada 2019 r.
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów psychiatrów lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii userfiles/rozstrzygnięcie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrii(2).pdfw Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT z dnia 27 listopada 2019 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy różnych specjalizacji lub w trakcie różnych specjalizacji do pełnienia dyżurów lekarskich

12.12.2019

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFRERT z dnia 27 listopada 2019 r.
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy różnych specjalizacji lub w trakcie różnych specjalizacji do pełnienia dyżurów lekarskich w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZOpublikował: Adrian Gancarz
Publikacja dnia: 21.05.2019
Podpisał: Adrian Gancarz
Dokument z dnia: 26.05.2015
Dokument oglądany razy: 147 560