bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej

Informacje podstawowe

Pełna nazwa:
Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej
w Stroniu Śląskim

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

front_budynku

Adres:
ul. Sudecka 3A
57-550 Stronie Śląskie
województwo dolnośląskie

Centrala telefoniczna
74 814 14 88
74 814 14 92

Fax
74 814 14 94

e-mail
szpital_stronie@pro.onet.pl

wcpd.pl

REGON: 000294987
NIP: 881-13-37-915
Nr wpisu do Rejestru Podmiotów
Wykonujących Działalność Leczniczą:: 000000001835

Aktualności

Informacja

20.12.2018

 24 grudnia 2018 r. Administracja Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej będzie nieczynna.

Dzień był odpracowany (8 grudnia 2018)

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT Z DNIA 17.05.2018 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy

17.05.2018

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT Z DNIA 17.05.2018 r.

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w oddziałach
Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ,
ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie ŚląskieOpublikował: Adrian Gancarz
Publikacja dnia: 21.05.2019
Podpisał: Adrian Gancarz
Dokument z dnia: 26.05.2015
Dokument oglądany razy: 116 570