bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej

Informacje podstawowe

Pełna nazwa:
Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoteminowej
w Stroniu Śląskim

front_budynku

Adres:
ul. Sudecka 3A
57-550 Stronie Śląskie
województwo dolnośląskie

Centrala telefoniczna
74 814 14 88
74 814 14 92

Fax
74 814 14 94

e-mail
szpital_stronie@pro.onet.pl

wcpd.pl

REGON: 000294987
NIP: 881-13-37-915
Nr wpisu do Rejestru Podmiotów
Wykonujących Działalność Leczniczą:: 000000001835

Aktualności

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT Z DNIA 17.05.2018 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy

17.05.2018

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT Z DNIA 17.05.2018 r.

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w oddziałach
Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ,
ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT z dnia 19 kwietnia 2018 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy różnych specjalizacji lub w trakcie różnych specjalizacji do pełnienia dyżurów lekarskich

07.05.2018

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT
z dnia 19 kwietnia 2018 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez lekarzy różnych specjalizacji lub w trakcie różnych specjalizacji
do pełnienia dyżurów lekarskich

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT z dnia 19 kwietnia 2018 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych

07.05.2018

lub lekarzy w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ,
ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT z dnia 19 kwietnia 2018 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez przez lekarzy specjalistów psychiatrów lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii

07.05.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT
z dnia 19 kwietnia 2018 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
przez lekarzy specjalistów psychiatrów lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatriiOpublikował: Adrian Gancarz
Publikacja dnia: 09.08.2018
Podpisał: Adrian Gancarz
Dokument z dnia: 26.05.2015
Dokument oglądany razy: 89 630