ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT Z DNIA 17.05.2018 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy

17.05.2018

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFRERT
z dnia 17 maja 2018 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
pielęgniarki/pielęgniarzy w oddziałach
Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ,
ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie

działając na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 r. poz.160 ze zm.) w związku z art. 151 z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2017, poz. 1938 ze zm.), Komisja Konkursowa, ROZSTRZYGA POSTĘPOWANIE i wybiera do realizacji oferty złożone przez:


- p. Katarzynę Płońską;
- p. Zofię Szosdę;
- p. Annę Wisełka,
- BIZNES PARTNER Sp. z o.o., ul. Narutowicza 7/9, 90-117 Łódź.

Wymienione wyżej oferty spełniają wymogi formalne stawiane w ogłoszeniu o konkursie ofert i w szczegółowych warunkach konkursu ofert oraz mieszczą się w kwocie przeznaczonej na realizację przedmiotowego konkursu.

wynik pobierz


Opublikował: Aldona Ziobro
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 520
19.10.2019 // wcpd.pl/bip