ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT z dnia 19 kwietnia 2018 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych

07.05.2018

działając na podstawie 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 r.
poz.160 ze zm.) w związku z art. 150 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2017, poz. 1938 ze zm.), Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ,

UNIEWAŻNIA KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych lub lekarzy w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych z uwagi na brak ofert.

Pobierz


Opublikował: Adrian Gancarz
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 433
19.10.2019 // wcpd.pl/bip