Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej

Informacje podstawowe

Pełna nazwa:
Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej
w Stroniu Śląskim

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

front_budynku

Adres:
ul. Sudecka 3A
57-550 Stronie Śląskie
województwo dolnośląskie

Centrala telefoniczna
74 814 14 88
74 814 14 92

Fax
74 814 14 94

e-mail
szpital_stronie@pro.onet.pl

wcpd.pl

REGON: 000294987
NIP: 881-13-37-915
Nr wpisu do Rejestru Podmiotów
Wykonujących Działalność Leczniczą:: 000000001835


Opublikował: Adrian Gancarz
Publikacja dnia: 21.05.2019
Podpisał: Adrian Gancarz
Dokument z dnia: 26.05.2015
Dokument oglądany razy: 136743
22.02.2020 // wcpd.pl/bip